Mersin Gulek Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

Mersin Gülek Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama,Gülek Belediyesi Emlak Vergisi hesaplama,Gülek Belediyesi Emlak Vergisi Ödeme günleri,Gülek Belediyesi Emlak Vergisi Borç bilgileri için Adres linkinden ulaşabilirsiniz..

Gülek Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?
Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Telefon : 3246412040

Faks : 3246412752