Mersin Degirmencay Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve ödeme

Mersin Değirmençay Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama,Değirmençay Belediyesi Emlak Vergisi Hesaplama,Değirmençay Belediyesi Emlak Vergisi Ödeme Günleri,Değirmençay Belediyesi Emlak Vergisi Borç sorgulama için aşağıda verdiğimiz bilgilerden öğrenebilirsiniz..

Mersin Değirmençay emlak vergisi sorgulama ve emlak vergisi ödeme işlemleriniz için belediyenin 0 324 486 7333 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.

Bu telefon numarasını arayarak Belediye aktiviteleri, İstek ve şikayet takip, Çevre temizlik tarifeleri, Çöp toplama saatleri öğrenme, Evrak takip, Yapı izin sorgulama gibi işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mersin Değirmençay belediyesi emlak vergisi nin zamanında ödemeyenler geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 19.11.2009 tarihinde itibaren uygulanmak üzere tespit edilenaylık gecikme cezası %1,95 olmuştur. Mersin Değirmençay belediyesinin 0 324 486 7313 numaralı faksı yardımıyla bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?

Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?
Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir


Mersin Değirmençay Belediyesi
Adres: Değirmençay Belediyesi, Değirmençay/Mersin, TürkiyeTelefon: 0 324 486 7333