Saski Samsun Su Faturası Sorgula Ödeme

Adres:Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı No:24 
Atakum / SAMSUN
Tel:0(362) 311 2000
Fax:0(362) 432 4445
Samsun Saski Su Faturası Sorgula Ödeme için Aşağıda verdiğimiz Adres  linkinden ilgili siteden Saski Samsun Su Faturası Sorgula Ödeme yapabilirsiniz..
Sor.Ödeme:

ARAÇ MUAYENE SORGULAMA -ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALMA

ARAÇ MUAYENE SORGULAMA

Ücretsiz Araç Muayene Randevusu için sol taraftaki turuncu kutudan veya buraya tıklayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Egzoz gazı emisyon ölçümü hizmetini randevu almaksızın tüm istasyonlarımızda alabilirsiniz.
Aracınızın istasyon kaydının olması, muayeneden geçip geçmediği bilgisini vermemektedir.Muayene sonucunu görmek için muayene rapor numarası girilmelidir.

Bilgi itiraz ve şikayetlerinizi İletişim Formunu doldurarak, info@tuvturk.com.tr adresine e-posta
göndererek ya da 0850 222 88 88 numaralı telefon numarasını kullanarak iletebilirsiniz

1. Randevu Almanız Sizin için Çok Önemli buradan Online Randevu alarak daha hızlı ve kolayhizmet alabilirsiniz.
2. Aracınızın Borç Durumunu Kontrol Edin
gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Unutmayın, borçları olan araçların muayene işlemleri
başlatılmaz.

İMAR BARIŞI

İMAR BARIŞI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. Hedefimiz; vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır..

İMAR BARIŞINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır...

Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.
İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?
 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?
İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.


Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.
8 HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU?
Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir. İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR? » İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. » Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

 9 MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK? MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR? Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir. » İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. » Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

10 YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK? SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir. ticari kullanımlarda ise konutlarda olacak şekilde hesaplanacaktır.
İmar barışıkonutlarda %3
İmar Barışı ticari kullanımlarda ise %5 olacak şekilde hesaplanacaktır.

11 YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ? Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. 

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması İmar Barışı Hesaplama Aracı

İmar affı başvurusu nereden yapılır İmar affı barışı randevusu hangi yapılar imar affına giriyor? Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için çıkarılan imar barışı başvurusu nasıl yapılır? İmar barışı nedir? İmar barışı affı e-devlet başvuru formu nasıl doldurulur? Bakanlar Kurulu'nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak.Başvuru esnasında izlenecek adımlar aşağıdaki videoda anlatılmaktadır.
İmar Barışı Kayıt Başvurusunda izlenecek 
adımlar 


İmar Barışı Hesaplama Aracı

Bilgilendir me

Bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek değerler E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvurunuz sonrasında netleşecektir. İşleminizi seçerek hesaplama işlemine geçebilirsiniz.


Aşağıda verdiğimiz adres linkinden ilgili site olan E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvurunuz sonrasında netleşecektir İmar Barışı hesaplama aracına erişmek için tıklayınız.

-TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları -Gezici Araç Muayene İstasyon Sorgulama

Gezici Araç Muayene İstasyon Sorgulama 

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları -Gezici Araç Muayene İstasyon Sorgulama Gezici araç muayene istasyon programı sayesinde bulunduğunuz il'deki ilçelere gezici araç muayene istasyonlarının hangi tarihte geldiğini sorgulaya bilirsiziniz Aşağıda verdiğimiz Adres linkinden yapabilirsiniz.

Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası borçları Sorgulama Ödeme

Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası borçları Sorgulama Ödeme için Aşağıda erdiğimiz Adres linkinden ilgili siteden yapabilirsiniz..

Türkiye geneli Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin.Unutmayın, borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Ücretleri

Kimlik Kartı Ücretleri
Başvuru Nedeni
Ücret (TL)
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
18,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
18,50 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli
18,50 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli
37,00 TL
Anlaşmalı  Bankalar

 • AKBANK T.A.Ş.
 • AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
 • ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • ALTERNATİFBANK A.Ş.
 • ANADOLUBANK A.Ş.
 • ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
 • CITIBANK A.Ş.
 • DENİZBANK A.Ş.
 • BURGAN BANK A.Ş.
 • FİBABANKA A.Ş.
 • FİNANSBANK A.Ş.
 • HSBC BANK A.Ş.
 • ICBC TURKEY BANK A.Ş.
 • ING BANK A.Ş.
 • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • ODEA BANK A.Ş.
 • PTT Şubeleri
 • ŞEKERBANK T.A.Ş.
 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 • TURKISHBANK A.Ş.
 • TURKLAND BANK A.Ş.
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 • VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 • ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.