Denizli İlce Belediyeleri Emlak Vergisi Sorgulama Ödeme

Denizli İlce Belediyeleri Emlak Vergisi Sorgulama Ödeme..

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?
Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.
Vergi Hizmetleri

Emlak Vergisi
1.Taksit
2.Taksit
Son Ödeme Tar. – 31 Mayıs
Son Ödeme Tar. – 30 Kasım
Çevre Temizlik Vergisi
1.Taksit
2.Taksit
Son Ödeme Tar. – 31 Mayıs
Son Ödeme Tar. – 30 Kasım
Harcamalara Katılım Payı
1.Taksit
2.Taksit
Son Ödeme Tar. - 30 Nisan
Son Ödeme Tar. - 31 Ekim
İlan Reklam Vergisi
1.Taksit
2.Taksit
Son Ödeme Tar. - 30 Nisan
Son Ödeme Tar. - 31 Ekim
Eğlence Vergisi
Her Ay
Son Ödeme Tar. - 20´si