Trabzon İlce Belediyeleri Emlak Vergisi Sorgulama

Trabzon İlçe Belediyeleri Emlak Vergisi Ödeme,Emlak vergisi Borç Sorgulama,Emlak Vergisi Nere Ödenir,Emlak Vergisi Hesaplama,Emlak Vergisi Kimler Öder,Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?Emlak Vergisi Süresinde Ödenmezse Ne Yapılmalıdır?Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? ve Kimleri Bağlar?


Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırım Ne Olur?
Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 2013 yılı için uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası %1,4 olmuştur.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme KoŞulu Var mıdır? Varsa Bu Koşullar Nelerdir?
Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu dinlenmek amacıyla değil, daimi olarak kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu, hiçbir geliri olmayanlar doldurması gerekmektedir.
Emlak bildirimini Süresinde Vermeyenler Ne Yapmalıdır?
Emlak bildirimini süresinde vermeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, indirim için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Emlak devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?
Arazi, arsa ve bina devri için eski mükellef emlak vergisi borcunu ödedikten sonra emlak devri yapılır.