Amasya Yesilyenice Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve ödeme

Amasya Yeşilyenice Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama,Amasya Yeşilyenice Belediyesi Emlak Vergisi  Hesaplama,Amasya Yeşilyenice Belediyesi Emlak Vergisi  ödeme günleri,Amasya Yeşilyenice Belediyesi Emlak Vergisi Borç bilgileri sorgulama için Aşağıda verdiğimiz Adres linkine tıklayınız
Sorgulama Adresi:
Yeşilyenice Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?
Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.