Tekirdag Ulas Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

Tekirdag Ulaş Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama,Ulaş Belediyesi Emlak Vergisi Hesaplama,Ulaş Belediyesi Emlak Vergisi ödeme,Ulaş Belediyesi Emlak Vergisi borç bilgilerine burdsn verdiğimiz Adres linkinden ulaşabilir ve ödeyebilirisiniz


EMLAK VERGİSİ
Emlak Vergisi Mükellefi Kimdir ?

Bina Vergisinin mükellefleri, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerdir.
Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen en sorumlu olurlar. ( 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde 3)

Beyanname Verme Süresi :Beyanname taşınılmazın satın alındığı (yada değişikliğin olduğu) bütçe yılı sonuna kadar verebilir. Ancak değişiklik (satın alma tarihi) yılın son üç ayı içerisinde olmuşsa, (Ekim, Kasım,Aralık) bu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde verilir.
Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde verilir.
(1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde :23)

Vergi Matrahı ve Oranlar :

Vergi Matrahı :Bina,arazi ve İşyerlerinin kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir.
Oranlar :
Emlak vergisinde
- Meskenler binde 1
- İşyerleri binde 2
Arsa binde 3
Arazi vergisi binde 1
Ödeme miktarı :
Bir önceki yıl vergi matrahı üzerinden, Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını kadar hesaplanır.
Ödeme süresi :
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir.
Vergiler mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
Ceza: Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammına alınır.

İstenen Belgeler
Tapu
Kimlik fotokopisi
İntikaller için veraset ilamı sureti
Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.
Damga pulu

Emeklilere ait işlemler

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.) aylıklardan ibaret bulunan hisseli veya tek meskene sahip emekli olanlar,Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,Tek meskene, tam veya hisse ile sahip olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere,Emekli formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir.

Genel beyan dönemlerinde beyanname vermeleri gereklidir.
Bakanlar Kurulu kararı ile her yıl yayınlanan oran uygulanır.
Ödeme yapılacak yerler:
Ulaş Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü Belediye Vezneleri - Çarşı Vezneleri

Posta çek hesabı


Sorgulama Adresi: