Erzincan İlce Belediyeleri Emlak Vergisi Sorgulama

Erzincan İlce Belediyeleri
Erzincan İlce Belediyeleri Emlak Vergisi Sorgulama Ödeme .

Emlak Vergisi Ödeme,Emlak vergisi Borç Sorgulama online ödeme Tc No ile Emlak vergisi Borcu ödeme Sicil kodu ile emlak vergisi ödeme  Emlak vergisi Birinci  Taksit  ödeme,Emlak vergisi  2 Taksit Ödeme için Aşağıda verdiğimiz Adres linkinden ilgili siteden yapabilirsiniz.


Vergi Takvimi 

İlan Reklam Vergisi
31 Ocak (Son gün)
Çevre Temizlik Vergisi
1. Taksit 31 Mayıs (Son gün)
2. Taksit 30 Kasım (Son gün)
Eğlence Vergisi
Her ayın 20. günü son ödeme
Emlak Vergisi
1. Taksit 31 Mayıs (Son gün)
2. Taksit 30 Kasım (Son gün)

 Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırım Ne Olur?
Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 19.11.2009 tarihinde uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası %1,95 olmuştur.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulu Var mıdır? Varsa Bu Koşullar Nelerdir?
Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul)yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu doldurması gerekmektedir.

Emlak Vergisi Süresinde Ödenmezse Ne Yapılmalıdır?
 Emlak vergisini süresinde ödemeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, vergilerini ödemek için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Emlak devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?
 Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir.

Emlak Satıldığında Ne yapılmalıdır?
 Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir.